De Universitaire Stichting verleent subsidies, binnen de beperkingen van de reglementen,

  • om bij te dragen in de kosten voor het uitgeven van wetenschappelijke werken in boekvorm (monografieën en verzamelbundels),
  • om bij te dragen in de kosten voor het publiceren van wetenschappelijke tijdschriften,
  • om bij te dragen in de kosten (page charges, article processing fee, taalkundig nazicht, illustraties) voor het publiceren van wetenschappelijke artikelen in internationaal gereviewde tijdschriften.

De subsidie kan enkel toegekend worden voor werken die aantoonbaar voortkomen uit onderzoek verricht in een Belgische onderzoekseenheid.

Deze website helpt u om uw aanvraagdossier "on line" in te dienen.

Vooraleer u aan de slag kan gaan, is het belangrijk het reglement en de procedures goed door te nemen. De voorwaarden voor subsidies zijn specifiek en het is in uw eigen belang om vooraf na te gaan of uw aanvraag wel degelijk voor een subsidie in aanmerking kan komen.

Het menu bovenaan leidt u naar de juiste pagina's.